ԴԱՀԿ: Իրավունքներն ու պարտականությունները

2743
ԴԱՀԿ

ԴԱՀԿ (Դատական Ակտերի Հարկադիր Կատարում) ծառայությունն իրականացնում է ՀՀ արդարադատության նախարարությունը:

Այսօր շատերը առնչվում են Հարկադիր Ծառայության հետ բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հանդեպ ժամանակին վարկային պարտավորությունները չկատարելու պատճառով:

Հարկադիր Կատարման միջոցները

Եթե ժամկետանց վարկային պարտավորության պատճառով Ձեր գործը հայտնվել է ԴԱՀԿ-ում կամ կա ռիսկ, որ շուտով կհայտնվի, ապա հաստատ շահագրգռված եք, որ իմանաք, թե ինչ հարկադիր կատարման միջոցներ կարող են կիրառվել Ձեր դեպքում:

Հարկադիր կատարման միջոցները հետևյալն են.

  1. Կառույցը կարող է բռնագանձել Ձեր գույքը՝ արգելանք դնելու և այն իրացնելու միջոցով;
  2. Առգրավել կատարողական թերթիկում նշված այս կամ այն առարկան, և այն հանձնել պահանջատիրոջը;
  3. Բռնագանձել պարտապանի եկամուտները /աշխատավարձ, կրթաթոշակ, կենսաթոշակ և այլն/;
  4. Բռնագանձել այլ անձանց մոտ գտնվող պարտապանի դրամական միջոցները:

Կատարողական որոշման ընդունում

Հարկադիր կատարողը որոշում կայացնում է դրա համար հիմք հանդիսացող հանգամանքները հայտնի դառնալու օրվանից եռօրյա ժամկետում: Որոշումը կայացնելուց հետո դրա պատճենը եռօրյա ժամկետում ուղարկվում է ինչպես պարտապանին, այնպես էլ պահանջատիրոջը: Եթե գույքի վրա արգելանք դնելու որոշում կա, ապա Հարկադիր Մարմինը որոշումը կիրառելուց հետո անհապաղ պետք է տեղեկացնի պարտապանին էլ. նամակի կամ բջջային հաղորդագրության միջոցով:

Կատարողական որոշման արդյունքում գործողությունները կատարվում են աշխատանքային օրերին՝ ժամը 08.00-20.00 սահմաններում: Դուք իրավունք ունեք նախապես համաձայնեցնել ժամը: Գործողությունները կարող են կատարվել ոչ աշխատանքային օրերին, եթե պարտապանի մեղքով մնացած օրերին դա անել հնարավոր չի կամ եթե գործողությունների կատարումն անհապաղ է:

Եթե Հարկադիր Մարմինը որոշում է, որ պարտապանը չունի պահանջատիրոջ հայցը բավարարելու համար անհրաժեշտ գումար, ապա որոշում է կայացվում բռնագանձել պարտատիրոջ գույքը հետևյալ առաջնահերթությամբ.

ԴԱՀԿ ծառայության կողմից գույքի բռնագանձում

Իրավաբանական անձի դեպքում՝

  • Արտադրության մեջ չկիրառվող միջոցներ,
  • Պատրաստի արտադրանք,
  • Կիսապատրաստի արտադրանք,
  • Այլ գույք:

Ֆիզիկական անձի դեպքում՝

  • Շարժական գույք,
  • Անշարժ գույք:

Եթե համաձայն չեք որոշման հետ, ապա կարող եք 10-օրյա ժամկետում բողոքարկել Ձեր մարզում գործող առաջին ատյանի դատարանում:

Որոշումը կարող է չեղյալ հայտարարվել հստակ դեպքերում, ինչպես օրինակ եթե պարտապանը ճանաչվել է անգործունակ, կողմերի միջև հաշտության համաձայնություն է կնքվել, մահացել է պահանջատերը կամ պարտատերը, դատարանն է նման որոշում կայացրել, պարտապանը սնանկ է ճանաչվել և այլն:

ԴԱՀԿ ծառայության գործունեությունը կարգավորող օրենքին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով:  

Դատական Ակտերի Հարկադիր Կատարման ծառայությունը բռնագանձված անշարժ և շարժական գույքի համար էլեկտրոնային աճուրդ է կազմակերպում https://harkadir.ajurd.am/ կայքում:

Ահա, թե ի՞նչ անել, եթե ժամկետանց վարկ ունեք: